piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

 

INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekts "Darba tirgus bez robežām"/“MOBILITY”

Projekta īstenotāji

 

Vadošais partneris: Krāslavas novada dome

Projekti partneri LV:

Malnavas koledža; Saules skola (Daugavpils); Balvu novada dome (arodskola).

Projekti partneri LT:

Alantas arodskola; Zarasu arodskola, Utenas arodskola; Jonišķu arodskola.

Projekta mērķis

Stimulēt darbaspēka mobilitātes iespējas pāri robežai un, sadarbojoties 8 profesionālās izglītības iestādēm abās robežas pusēs, uzlabot darbaspēka iemaņas, kas atbilstu Latgales reģiona – Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu teritorijas vajadzībām.

Projekta apraksts

Projekta uzmanības centrā ir problēmsituācija, kad darbaspēka iemaņas, ko piedāvā profesionālā izglītība, ne vienmēr atbilst darba tirgus prasībām Latvijas-Lietuvas pierobežā, kā arī netiek pilnībā izmantotas darba iespējas otrpus robežai.

Projekta galvenā mērķa grupa ir 8 projektā iesaistīto skolu studenti un pasniedzēji, kas caur piedalīšanos kvalifikācijas celšanas pasākumu ciklā pasniedzējiem un teorētiskās un radošās darbnīcās studentiem uzlabos savas prasmes, lai atbilstu pārrobežu darba tirgus prasībām, tādējādi uzlabojot mobilitāti.

Projekta aktivitātes tiks organizētas četrās starp-sektorālās tēmās, savstarpēji sadarbojoties visām iesaistītajām skolām, t.i., (1) autotransports, ieskaitot auto tehniskos aspektus un interjera dizainu, (2) tekstila un grafiskais dizains, (3) ainavu arhitektūra un agro tūrisms, un (4) lauksaimniecība un tehnoloģijas.

Projektā paredzēts uzlabot izglītības programmu piedāvājumu un materiāli tehnisko bāzi izglītības procesa nodrošināšanai 8 projektā iesaistītajās skolās, kā arī iesaistīt 150 personas kopīgās pārrobežu nodarbinātību veicinošās aktivitātēs un apmācībās.

Īstenošanas laiks

2017.gada 7.maijs – 2019.gada 6.maijs

 

Kopējais projekta finansējums

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums 85%

Krāslavas novada domes kopējās projekta attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums 85%

Valsts līdzfinansējums 5%

Pašvaldības līdzfinansējums 10%

903 891,96 EUR

 

768 308,13 EUR

 

 

164 133,88 EUR

139 513,79 EUR

8206,70 EUR

16413,39 EUR

Kontaktinformācija

Ilze Stabulniece

Krāslavas novada dome

tel. 29472638, ilze(@)kraslava(.)lv