Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2016 - 2020 / ESF 2014 - 2020 / Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
trešdiena, 22. novembris, 2017. gada 326. diena

Projekta nosaukums

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta īstenotājs

 

Krāslavas novada Izglītības pārvalde

Projekta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

 

Projekta apraksts

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa ir Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie. 

Krāslavas novada Izglītības pārvalde projektā kā izmēģinājumskolas ir izvirzījusi 3 vispārējās izglītības iestādes - Krāslavas Varavīksnes vidusskolu, Krāslavas pamatskolu un Indras pamatskolu. Kopējais izglītojamo skaits (920) izglītības iestādēs atbilst projektā noteiktajām prasībām. Skolās strādās trīs pedagogi karjeras konsultanti ar kopējo slodzi atbilstoši izglītojamo skaitām.

Krāslavas Valsts ģimnāzija (kopējais izglītojamo skaits 7.-12.klasēs – 198) piedalīsies kā projektā neiesaistītā izglītības iestāde.

 

Īstenošanas laiks

2017. gada 1. septembris – 2020. gada 30. decembris

 

Kopējais projekta finansējums

Finansējums Krāslavas novada Izglītības pārvaldei tiek aprēķināts un piešķirts katru mācību gadu līdz 2020.gada 30.decembrim, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam izmēģinājumskolās un projektā neiesaistītās izglītības iestādēs.

 

Kontaktinformācija

Snežana Petroviča

Krāslavas novada Izglītības pārvalde

tel. 26116425, snezana.petrovica(@)kraslava(.)lv