Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2016 - 2020 / ESF 2014 - 2020 / Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta īstenotājs

 

Krāslavas novada Izglītības pārvalde

Projekta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

 

Projekta apraksts

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa ir Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie. 

Krāslavas novada Izglītības pārvalde projektā kā izmēģinājumskolas ir izvirzījusi 3 vispārējās izglītības iestādes - Krāslavas Varavīksnes vidusskolu, Krāslavas pamatskolu un Indras pamatskolu. Kopējais izglītojamo skaits (920) izglītības iestādēs atbilst projektā noteiktajām prasībām. Skolās strādās trīs pedagogi karjeras konsultanti ar kopējo slodzi atbilstoši izglītojamo skaitām.

Krāslavas Valsts ģimnāzija (kopējais izglītojamo skaits 7.-12.klasēs – 198) piedalīsies kā projektā neiesaistītā izglītības iestāde.

 

Īstenošanas laiks

2017. gada 1. septembris – 2020. gada 30. decembris

 

Kopējais projekta finansējums

Finansējums Krāslavas novada Izglītības pārvaldei tiek aprēķināts un piešķirts katru mācību gadu līdz 2020.gada 30.decembrim, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam izmēģinājumskolās un projektā neiesaistītās izglītības iestādēs.

 

Kontaktinformācija

Snežana Petroviča

Krāslavas novada Izglītības pārvalde

tel. 26116425, snezana.petrovica(@)kraslava(.)lv

 

Projekta finansējuma saņēmējs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Projekta sadarbības partneris

Krāslavas novada Izglītības pārvalde

Projekta

īstenošanas

pamats

2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”

Projekta specifiskais atbalsta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības

3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.

 

6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie

Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes)

            1.      Krāslavas Varavīksnes vidusskola

            2.      Krāslavas pamatskola

            3.      Indras pamatskola

Projektā

neiesaistītās izglītības iestādes

1.     Krāslavas Valsts ģimnāzija

 

Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā

2017.gada 27.septembris – 2020.gada 30.decembris

Finansējums

Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītojamo skaitam izmēģinājumskolās un projektā neiesaistītās izglītības iestādēs.

 

Kontaktinformācija

Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Snežana Petroviča

Tālrunis: 26116425

E-pasts: snezana.petrovica(@)kraslava(.)lv

 

Krāslavas novada Izglītības pārvalde 2017.gada 27.septembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.