Ātrā navigācija: Pašvaldība / Pašvaldības iestādes
otrdiena, 20. februāris, 2018. gada 051. diena

Krāslavas novada Sociālais dienests

Adrese: Gr.Plāteru iela 6, Krāslava, Latvija, LV- 5601

tālrunis:  +371 65622528

fakss:      +371 65622191

e-pastssocagentura(etta)kraslava(punkts)lv

_______________________________________________________________________________________

Pašvaldības aģentūra "Krāslavas slimokase"

Adrese:  Rīgas iela 159, Krāslava, Latvija, LV-5601
Tālrunis:  +371 65622835,

Fakss:      +371 65622828

Mob.tālr.  +371 29161067
E-pasts - slimokase(@)kraslava(.)lv

 

_______________________________________________________________________________________

Pašvaldības aģentūra "Labiekārtošana K"

Adrese:   Sporta iela 10, Krāslava, Latvija, LV- 5601

tālrunis:  +371 65620229

              +371 65620227

fakss:      +371 65620227

e-pasts:   lk(@)kraslava(.)lv

_______________________________________________________________________________________

SIA "Krāslavas nami"

Adrese: Brīvības iela 5, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65681570
fakss:     +371-65681479
e-pasts: kraslavas.nami(@)gmail(.)com

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

SIA "Krāslavas slimnīca"

Adrese: Rīgas iela 159, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65623233
fakss:     +371-65681308
e-pasts: kraslhospital(@)inbox(.)lv

 

________________________________________________________________________________

 

Krāslavas veco ļaužu pansionāts "Priedes"

Adrese: Rīgas iela 159, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65681635
fakss:     +371-65681635
e-pasts: kraslhospital(@)inbox(.)lv

________________________________________________________________________________

 

Krāslavas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"

Adrese: Aronsona iela 1, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65622249
fakss:     +371-65622259
e-pasts: pii.piladzitis(@)inbox(.)lv

________________________________________________________________________________

 

Krāslavas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"

Adrese: Ezera iela 15, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65622582
fakss:     +371-65622582
e-pastsolehvik(@)inbox(.)lv

________________________________________________________________________________

 

Krāslavas kultūras nams

Adrese: Rīgas iela 26, Krāslava, LV-5601, Latvija

tālrunis: +371-65681487

             +371-65681482

fakss:     +371-65681163

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

Krāslavas novada centrālā bibliotēka

Adrese: Dīķu iela 5, Krāslava, LV-5601, Latvija
vadītājas tālrunis:         +371-65624096

abonements:                 +371- 65681100

lasītava:                       +371-65681114

komplektēšanas nodaļa    +371-65681101

fakss                             +371-65624096
e-pasts kraslbibl(@)apollo(.)lv
Web    www.bibliotekakraslava.lv

________________________________________________________________________________

 

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs

Adrese: Pils iela 8, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65623586
e-pasts: kraslavas_muzejs(@)inbox(.)lv

________________________________________________________________________________

 

Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs

Adrese:  Raiņa iela 25, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371 26464216

e-pasts: ritacentrs(@)inbox(.)lv

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

Krāslavas Sporta skola

Adrese: Pils iela 5a, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65622722
fakss: +371-65622724
e-pasts: sportaskola(@)kraslava(.)lv

 


 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

 

_______________________________________________________________________________

 

Krāslavas Mākslas skola

Adrese:  Raiņa iela 6, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65681164
fakss:     +371-65681165

e-pasts: kmakslasskola(@)inbox(.)lv

 

 

________________________________________________________________________________

 

Krāslavas Mūzikas skola

Adrese: Rēzeknes iela 4, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65622408

fakss:     +371-65622427 

e-pasts: kraslavas.muz.sk(@)inbox(.)lv
 

 

________________________________________________________________________________

 

Krāslavas Gr. Plāteru v. n. Poļu pamatskola

Adrese: Rēzeknes iela 39, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65622771
fakss:     +371-65622749

e-pastsczeslava(@)inbox(.)lv

Web www.kraspolsk.lv

 

 

________________________________________________________________________________

 

Krāslavas Varavīksnes vidusskola

Adrese: N.Rancāna iela 4, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65681468
fakss:     +371-65681466
e-pasts: skola@varaviksne.lv
Web: www.varaviksne.lv

________________________________________________________________________________

 

Krāslavas pamatskola

Adrese: Pils iela 5, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65681471
fakss:     +371-65681471
e-pasts:   pamatskola(@)kraslava(.)lv

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

Krāslavas Valsts ģimnāzija

Adrese: Raiņa iela 25, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65622095
fakss:     +371-65622095
e-pasts:   kvg(@)kraslava(.)lv
Web:       www.kraslavasgimnazija.lv

 

________________________________________________________________________________

Bērnu sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas"

Adrese: Pils iela 5, Krāslava, LV-5601, Latvija
tālrunis: +371-65622900 - lietvede ,

             +371-65622905 - virtuve

      mob: +371- 29191510 - direktore

      mob: +371 -25612122 - grupa
e-pasts:   musmajas(@)kraslava(.)lv