Ātrā navigācija: Pašvaldība / Kontaktinformācija
otrdiena, 20. februāris, 2018. gada 051. diena

Krāslavas novada dome

Adrese: Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601, Latvija
Tālrunis: +371-65624383
Fakss:    +371-65681772
E-pasts: dome(etta)kraslava(punkts)lv

_____________________________________________

Gunārs Upenieks - 5.kabinets

Domes priekšsēdētājs

tālrunis: +371-65624383

fakss:     +371-65681772

e-pasts: dome(etta)kraslava(punkts)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena: 14:00 - 17:00

_____________________________________________

Viktors Moisejs - 4.kabinets

Domes priekšsēdētāja vietnieks

tālrunis: +371-65624383

fakss:     +371-65681772

e-pasts: viktors.moisejs(etta)kraslava(punkts)lv

 

_____________________________________________

Jānis Geiba - 6.kabinets

Domes izpilddirektors

tālrunis: +371-65681757

fakss:    +371-65681772

e-pasts: janis.geiba(etta)kraslava(punkts)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena: 14:00 - 17:00

_____________________________________________

Inese Hmeļnicka - 7.kabinets

Domes izpilddirektora vietniece budžeta un finanšu jautājumos

tālrunis: +371-65681755

fakss:     +371-65681772

e-pasts: inese.hmelnicka(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena: 14:00 - 17:00

trešdiena: 8:00 - 12:00

_____________________________________________

Jānis Mančinskis - 1.kabinets

Domes izpilddirektora vietnieks

tālrunis: +371-65681768

fakss:     +371-65681772

e-pasts: janis.mancinskis(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Viktors Aišpurs - 13. kabinets

Amats: Administratīvās nodaļas vadītājs

tālrunis: +371-65681764

fakss:     +371-65681772

e-pasts: viktors.aispurs(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Silvija Brence - 3.kabinets

Administratīvā nodaļa

amats: sekretāre – lietvede

tālrunis:    +371-65624383

fakss:       +371-65681772

e-pasts: silvija.brence(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

katru darba dienu: 8:00 - 12:00 un 13:00 - 17:00

piektdienās           8:00 - 13:00

_____________________________________________

Ārija Leonoviča - 2.kabinets

Administratīvā nodaļa

amats: lietvede

tālrunis: +371-65681752

fakss:     +371-65681772

e-pasts: arija.leonovica(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Gunta Miglāne - 2.kabinets

Administratīvā nodaļa

Amats: lietvedības speciāliste

Tālrunis: +371-65681754

E-pasts: gunta.miglane(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Inga Kavinska - 19.kabinets

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 koordinātore

 

tālr:         +371-65681751

mob.tālr.   +371-26163661

fakss:        +371-65681772

e-pasts: inga.kavinska(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Inga Eizenberga - 16.kabinets

Administratīvā nodaļa

Amats: projektu nodarbinātības organizatore

Tālrunis:  +371-65681771

E-pasts: inga.eizenberga(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Arnolds Skerškāns - 14.kabinets

Administratīvā nodaļa

Amats: vecākais juriskonsults

Tālrunis:  +371-65681773

Fakss:      +371-65681772

E-pasts: arnolds.skerskans(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Edgars Ciganovičs - 12.kabinets

Administratīvā nodaļa

Amats:  juriskonsults

Tālrunis:  +371-65681770

Fakss:      +371-65681772

E-pasts: edgars.ciganovics(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Kristīne Smoļakova - 12.kabinets

Administratīvā nodaļa

Amats:  juriskonsults

Tālrunis:  +371-65681750

Fakss:      +371-65681772

E-pasts:  kristine.pudnika(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Jānis Skerškāns - 14.kabinets

Administratīvā nodaļa

Amats: speciālists - darba un CA jautājumos, saimniecības pārzinis

Tālrunis:   +371-65681773

Fakss:       +371-65681772

E-pasts: janis.skerskans(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Juris Škļaronoks - 17.kabinets

Administratīvā nodaļa

Amats: datortīklu administrators

Tālrunis:   +371-65681767

Fakss:       +371-65681772

e-pasts: juris.sklaronoks(@)kraslava(.)lv

___________________________________

Valdis Grizāns - 17.kabinets

Administratīvā nodaļa

Amats: datortīklu administrators

Tālrunis:   +371-65681767

Fakss:       +371-65681772

e-pasts:  valdis.grizans(etta)kraslava(punkts)lv

___________________________________

Kristaps Pauniņš - 17.kabinets

Administratīvā nodaļa

Amats: IT lietotāju atbalsta speciālists

Tālrunis:   +371-65681767

Fakss:       +371-65681772

e-pasts:  kristaps.paunins(@)kraslava(.)lv

___________________________________

Ināra Dzalbe

Attīstības nodaļa (Skolas iela 7 (11.kabinets), Krāslava)

Amats:  nodaļas vadītāja

Tālrunis:  +371-65620032

Fakss:      +371-65681772

Mob.:       +371-29185871

E-pasts: inara.dzalbe(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena: 14:00 - 17:00

_____________________________________________

Andris Rukmans

Attīstības nodaļa (Skolas iela 7 (12.kabinets), Krāslava)

Amats: projektu realizācijas speciālists

Tālrunis:  +371-65620284

Fakss:      +371-65681772

E-pasts: andris.rukmans(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Agita Ļebedkova

Attīstības nodaļa (Skolas iela 7, (12.kabinets) Krāslava)

Amats: uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore

Tālrunis: +371-65620286

Fakss:     +371-65681772

E-pasts: agita.lebedkova(@)kraslava(.)lv

______________________________________________

Aina Dzalbe

Attīstības nodaļa (Skolas iela 7 (12.kabinets), Krāslava)

Amats: projektu speciāliste

Tālrunis:  +371-65620286

Fakss:      +371-65681772

E-pasts: aina.dzalbe(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Gunta Ahromkina

Attīstības nodaļa (Skolas iela 7 (6.kabinets), Krāslava)

Amats: projektu un telpiskās plānošanas speciāliste

Tālrunis:  +371-65620033

 Fakss:     +371-65681772

E-pasts: gunta.ahromkina(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Inta Murāne

Attīstības nodaļa (Skolas iela 7 (6.kabinets), Krāslava)

Amats: projekta "Proti un dari!" koordinatore

Tālrunis: +371-65620033

Fakss:     +371-65681772

Mob.:      +371-29278741

E-pasts: inta.murane(@)kraslava(.)lv

Latgales plānošanas reģiona

 

Latgales uzņēmējdarbības centra konsultante Krāslavas un Dagdas novados

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena: 14:00 - 17:00

_____________________________________________

Ineta Danovska

Būvvalde (Skolas iela 7, Krāslava)

Amats: būvvaldes vadītāja, arhitekte

Tālrunis:  +371-65620274

E-pasts: ineta.danovska(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

otrdiena:   8:00 - 12:00

trešdiena: 13:00 - 17:00

_____________________________________________

Raisa Bažukova

Būvvalde (Skolas iela 7, Krāslava)

Amats: būvinspektore

Tālrunis:  +371-65620248

E-pasts: raisa.bazukova(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

otrdiena: 8:00 - 12:00

trešdiena: 13:00 - 17:00

_____________________________________________

Igors Guba

Būvvalde (Skolas iela 7, Krāslava)

Amats:   būvinspektors

Tālrunis:  +371-65620031

E-pasts: igors.guba(@)kraslava(.)lv

             igors.guba(@)inbox(.)lv

 

Pieņemšanas laiks:

_____________________________________________

Igors Skerškāns

Būvvalde (Skolas iela 7, Krāslava)

Amats:   zemes lietu speciālists

Tālrunis:  +371-65620023

E-pasts: igors.skerskans(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena: 13.00 - 17.00

ceturtdiena: 9.00 - 12.00

_____________________________________________

Vladimirs Bluss

Būvvalde (Skolas iela 7, Krāslava)

Amats: ceļu inženieris

Tālrunis:  +371-65620031

E-pasts: vladimirs.bluss(@)kraslava(.)lv

             celi(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

_____________________________________________

Valērijs Ļebedkovs

Būvvalde (Skolas iela 7, Krāslava)

Amats: ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists

Tālrunis:  +371-65620023

E-pasts: valerijs.lebedkovs(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena: 13.00 - 17.00

ceturtdiena: 9.00 - 12.00

_______________________________________________________________________

Dzintra Skutele

Būvvalde (Skolas iela 7, Krāslava)

Amats: ainavu arhitekte

Tālrunis:  +371-65620023

E-pasts: dzintra.skutele(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

_______________________________________________________________________

Jaņa Križanovska - 9.kabinets

Grāmatvedības nodaļa

Amats: nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede

Tālrunis:   +371-65681761

Fakss:       +371-65681772

E-pasts: jana.krizanovska(@)kraslava(.)lv

 

_____________________________________________

Larisa Jakovele - 9.kabinets

Grāmatvedības nodaļa

Amats: galvenās grāmatvedes vietniece

Tālrunis:   +371-65681761

Fakss:       +371-65681772

E-pasts: larisa.jakovele(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Antoņina Dreģiša - 8.kabinets

Grāmatvedības nodaļa

Amats: vecākā grāmatvede

Tālrunis:  +371-65681760

Fakss:       +371-65681772

E-pasts: antonina.dregisa(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Santa Stepaņenko - 8.kabinets- ilgstošā prombūtnē

Grāmatvedības nodaļa

Amats: vecākā grāmatvede

Tālrunis:  +371-65681760

Fakss:       +371-65681772

E-pasts: santa.stepanenko(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Mairita Jakovele - 8.kabinets

Grāmatvedības nodaļa

Amats: vecākā grāmatvede

Tālrunis:  +371-65681760

Fakss:       +371-65681772

E-pasts: mairita.jakovele(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Irēna Bogdanoviča - 18.kabinets

Grāmatvedības nodaļa

Amats: nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Tālrunis:  +371-65681766

Fakss:       +371-65681772

E-pasts: irena.bogdanovica(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Anita Naruševiča - 18.kabinets

Grāmatvedības nodaļa

Amats: NĪN administratora palīgs

Tālrunis:  +371-65681766

Fakss:      +371-65681772

E-pasts: anita.narusevica(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Helēna Raciņa - 8.kabinets

Grāmatvedības nodaļa

Amats: vecākā grāmatvede

Tālrunis:  +371-65681760

Fakss:       +371-65681772

E-pasts: helena.racina(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Dunata Maslo - 10.kabinets

Grāmatvedības nodaļa

Amats: grāmatvede – kasiere

Tālrunis:   +371-65681762

Fakss:       +371-65681772

e-pasts: dunata.maslo(@)kraslava(.)lv

 

Pieņemšanas laiks:

katru darba dienu: 8:00 - 12:00 un 13:00 - 15:00

piektdienās:          8:00 - 13:00

_____________________________________________

Leongīna Geiba -15.kabinets

Amats: revidente

Tālrunis: +371-65681759

Fakss:     +371-65681772

e-pasts: leongina.geiba(@)kraslava(.)lv

            daugava12(@)inbox(.)lv

_____________________________________________

Jāzeps Dobkevičs

Adrese: Rīgas ielā 26

Amats: ārējo sakaru organizators

Tālrunis: +371-65681163

E-pasts: jazeps.dobkevics(@)kraslava(.)lv

____________________________________

 

 

Elvīra Škutāne - 11.kabinets

Informatīvā biļetena "Krāslavas Vēstis" redaktore

Tālr:        +371-65681765

Fakss:      +371-65681772

Mob.tālr.: +371-28368537

E-pasts: elvira.skutane(@)kraslava(.)lv

             vestis(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Jurijs Roga - 11.kabinets

Informatīvā biļetena "Krāslavas Vēstis"  reportieris

Tālr:        +371-65681765

Fakss:      +371-65681772

Mob.tālr.: +371-29389143

E-pasts: juris.roga(@)kraslava(.)lv

              vestis(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Solveiga Sergejeva- 16.kabinets

Administratīvā nodaļa

Amats: administratore - lietvede

Tālrunis: +371-65681758

Fakss:     +371-65681772

E-pasts: solveiga.sergejeva(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

katru darba dienu: 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

piektdienās

8:00 - 13:00

_____________________________________________

Tatjana Kozačuka

Tūrisma informācijas centrs (Pils iela 2, Krāslava)

Amats: vadītāja

tālr:    +371-65622201

e-pasts: tatjana.kozacuka(@)kraslava(.)lv

             tic(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Inga Pudnika

Tūrisma informācijas centrs (Pils iela 2, Krāslava)

Amats: tūrisma speciāliste

tālr:   +371-65622201

e-pasts: inga.pudnika(@)kraslava(.)lv

             tic(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Edīte Lukša

Tūrisma informācijas centrs (Pils iela 2, Krāslava)

Amats: tūrisma speciāliste

tālr:   +371-65622201

e-pasts: edite.luksa(@)kraslava(.)lv

             tic(@)kraslava(.)lv

_____________________________________________

Viktorija Lene

Speciāliste lauku attīstības jautājumos (Skolas iela 7, Krāslava)

kontakttālrunis:   +371 29357269

e-pasts: viktorijalene61(@)inbox(.)lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena     8.30 - 17.00

ceturtdiena  8.30 - 17.00

___________________________________________________________________

Sandra Molotoka

Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas komitejas izpilddirektore

(Gr.Plāteru iela 6, 12.kab., Krāslava)

kontakttālrunis:   +371 29895230

e-pasts: sandra.molotoka(@)kraslava(.)lv

Pieņemšanas laiks:

katru darba dienu -    9.00 - 12.00

                              13.00 - 16.00 

___________________________________________________________

Aulejas pagasta pārvalde

Roberta Pudnika iela 8, Auleja, Aulejas pagasts

Krāslavas novads

LV - 5681

Tālrunis:   +371 65628165

Mob.tālr.:  +371 29376199

Fakss:        +371 65628165

e-pastsauleja(etta)kraslava(punkts)lv

 

_____________________________________________

Indras pagasta pārvalde

Pasta iela 2, Indra, Indras pagasts

Krāslavas novads

LV - 5664

Tālrunis:   +371 65621398

Mob.tālr.:  +371 26392391

Fakss:        +371 65625242

e-pastsindra(@)kraslava(.)lv

 

_____________________________________________

Izvaltas pagasta pārvalde

Saules iela 3, Izvalta, Izvaltas pagasts

Krāslavas novads

LV - 5652

Tālrunis:   +371 65626550

Mob.tālr.:  +371 26519711

Fakss:        +371 65626550

e-pastsizvalta(@)kraslava(.)lv

 

_____________________________________________

Kalniešu pagasta pārvalde

"Daugavas", Kalnieši, Kalniešu pagasts

Krāslavas novads

LV - 5660

Tālrunis:   +371 65622464

Mob.tālr.:  +371 29461786

Fakss:        +371 65622464

e-pastskalniesi(@)kraslava(.)lv

 

_____________________________________________

Kaplavas pagasta pārvalde

Kaplavas iela 3, Kaplava, Kaplavas pagasts

Krāslavas novads

LV - 5668

Tālrunis:   +371 65629946

               +371 65629943

Mob.tālr.:  +371 29190053

Fakss:        +371 65629943

e-pastskaplava(@)kraslava(.)lv

Feldšeru punkts

tālrunis:     +371 65629963

 

_____________________________________________

Kombuļu pagasta pārvalde

Skolas iela 4, Kombuļi, p/n "Sauleskalns"

Krāslavas novads

LV - 5656

Tālrunis:   +371 65629053

Mob.tālr.:  +371 26357481

Fakss:        +371 65629053

e-pastskombuli(@)kraslava(.)lv

 

_____________________________________________

Krāslavas pagasta pārvalde

Ezerkalns, Krāslavas pag.,

Krāslavas novads

LV - 5601

Tālrunis:    +371 65621229

Fakss:        +371 65621226

e-pasts:  kraslavaspagasts(@)kraslava(.)lv

 

_____________________________________________

Piedrujas pagasta pārvalde

Piedruja, Piedrujas pag.,

Krāslavas novads

LV - 5662

Tālrunis:   +371 65622358

Mob.tālr.:  +371 26488138

Fakss:        +371 65622385

e-pastspiedruja(etta)kraslava(punkts)lv

 

_____________________________________________

Robežnieku pagasta pārvalde

Jaunatnes iela 6, Robežnieki, Robežnieku pag.,

Krāslavas novads

LV - 5666

Tālrunis:   +371 65629524

Mob.tālr.:  +371 29132731

Fakss:        +371 65629524

e-pastsrobeznieki2(etta)inbox(punkts)lv

 

_____________________________________________

Skaistas pagasta pārvalde

Miera iela 13, Skaista, Skaistas pag.,

Krāslavas novads

LV - 5671

Tālrunis:   +371 65623819

Mob.tālr.:  +371 29461786

Fakss:        +371 65623819

e-pastsskaista(@)kraslava(.)lv

 

_____________________________________________

Ūdrīšu pagasta pārvalde

Dārza iela 2, Augstkalne, Ūdrīšu pag.,

Krāslavas novads

LV - 5601

Tālrunis:   +371 65624933

Mob.tālr.:  +371 26330241

Fakss:        +371 65623819

e-pastsudrisi(etta)kraslava(punkts)lv

 

_____________________________________________