Ātrā navigācija: Pašvaldība / Komitejas/komisijas / Komisijas
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija

Priekšsēdētājs: Inese Hmeļņicka

Komisijas sastāvs: Edgars Ciganovičs, Anita Naruševiča, Ineta Danovska, Igors Skerškāns

Notiek: pēc nepieciešamības

Administratīvo aktu strīdu komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Gunārs Upenieks

Komisijas sastāvs: Viktors Moisejs, Jānis Geiba, Viktors Aišpurs, Arnolds Skerškāns

Notiek: pēc nepieciešamības

Iepirkumu komisija

Priekšsēdētājs: Jānis Geiba

Priekšsēdētāja vietnieks: Jānis Mančinskis

Sekretāre: Gunta Miglāne

Komisijas sastāvs: Ineta Danovska, Inese Hmeļņicka, Kristīne Smoļakova

Notiek: pēc nepieciešamības

Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija

Priekšsēdētājs: Igors Guba

Komisijas sastāvs: pašvaldības arhitekte Ineta Danovska, pašvaldības pārstāvis/domes izpilddirektors  Jānis Geiba, pasūtītājs/pieņemamā objekta, projekta autors/pieņemamā objekta

Notiek: pēc nepieciešamības

Zemes komisija

Priekšsēdētājs: Arnolds Skerškāns

Komisijas sastāvs: Ineta Danovska, Igors Skerškāns

Notiek: pēc nepieciešamības

Vēlēšanu komisija

Priekšsēdētājs: Viktors Aišpurs

Sekretāre: Zane Ločmele

Komisijas sastāvs: Juris Kokins, Ingrīda Vanaga, Irēna Krīviņa, Edgars Ciganovičs, Aina Dzalbe

Notiek: pēc nepieciešamības

Izsoļu komisija

Priekšsēdētājs: Viktors Aišpurs

Komisijas sastāvs: Jānis Mančinskis, Viktors Aišpurs, Gunta Miglāne, Ineta Danovska, Jānis Geiba, Larisa Jakovele

Notiek: pēc nepieciešamības

Privatizācijas komisija

Priekšsēdētājs: Viktors Aišpurs

Komisijas sastāvs: Jānis Mančinskis, Gunta Miglāne, Ineta Danovska, Jānis Geiba

Notiek: pēc nepieciešamības

Dzīvokļu komisija

Priekšsēdētājs: Nataļja Blaževiča

Komisijas sastāvs: Leongīna Geiba, Silvija Brence

Notiek: katru pirmdienu no plkst. 14:00 līdz 15:00

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Priekšsēdētājs: Ineta Danovska

Sekretāre: Ilona Bidzāne

Komisijas sastāvs:  Arnolds Skerškāns, Jānis Skerškāns, Silvija Brence,

Notiek: pēc nepieciešamības

Administratīvā komisija

Priekšsēdētāja: Kristīne Smoļakova

Komisijas sastāvs:  Rolands Adamovičs, Pēteris Jacina, Igors Guba, Žanna Drozdovska, Larisa Varnase

Sekretāre: Ilona Bidzāne

Notiek: mēneša pirmajā otrdienā plkst. 13:00

Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas komisija

Priekšsēdētājs: Arnolds Skerškāns

Sekretāre: Ilona Bidzāne

Komisijas sastāvs: Leongina Geiba

Notiek: pēc nepieciešamības

 

Novada simbolikas komisija

PriekšsēdētājsJānis Geiba, novada domes izpilddirektors

Komisijas sastāvs: 

Kristīne Smoļakova, domes juriskonsulte,

Ineta Danovska, būvvaldes vadītāja,

Inga Kavinska, sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Notiek: pēc nepieciešamības

Stipendiju piešķiršanas komisija

Priekšsēdētājs: Viktors Moisejs, domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas sastāvs: Aleksandrs Jevtušoks, domes priekšēdētāja 1.vietnieks,

                             Lidija Miglāne, Izglītības pārvaldes vadītāja,

                             Inese Hmeļnicka, izpilddirektora vietniece finanšu un budžeta     jautājumos

 

Notiek: pēc nepieciešamības