Ātrā navigācija: Pašvaldība / Iepirkumi / 2009. gads / Rezultāti
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

Rezultāti - 2009.gads

Šajā sadaļā tiek publicēti paziņojumi atbilstoši "Publisko iepirkumu likuma" 8.panta 9.daļai  par Pasūtītāja  noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, kuru līgumcena ir robežās no 1000 līdz 10000 LVL.

Lēmuma pieņemšanas datums Līguma priekšmets Izpildītājs Līgumcena (LVL bez PVN) Līguma darbības termiņš
13.01.2009. Cūkgaļas, liellopu gaļas piegāde Krāslavas PII”Pīlādzītis ZS”Apskalnes”, reģ. Nr.41501010562 Ls 8004.00 12 mēneši
13.01.2009. Dārzeņu, konservēto dārzeņu piegāde Krāslavas PII”Pīlādzītis SIA „Lietas MD”, reģ. Nr.40003592976 Ls 2500.00 12 mēneši
13.01.2009. Vistas šķiņķu, desas izstrādājumu piegāde Krāslavas PII”Pīlādzītis SIA”Forevers”, reģ. Nr.40003307535 Ls 1287.00 12 mēneši
16.02.2009. Dzīvojamo māju tekošo remontu materiālu un pasta kastīšu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām iegāde 2009.gadam SIA "Rumba centrs", reģ. Nr. 4153006843, SIA "Celmeņi ASK", 41503016076, SIA "GSK", reģ. Nr.45903000931, SIA "Rols", reģ, Nr. 41503011721, SIA "Sajers", reģ. Nr. 40003328414, SIA "Rīgas laku un krāsu rūpnīca", reģ. Nr. 40003284444, SIA "Vita V", reģ. nr. 45901000053 Ls 9900,00 Līguma darbības laiks- 12 mēneši
16.02.2009. Dzīvojamo māju ūdensvadu, kanalizācijas un apkures sistēmu apkopei un remontam paredzēto materiālu iegāde 2009.gadam SIA "Rumba centrs", reģ. Nr.41503006843, SIA "GSK", reģ. Nr. 45903000931, SIA "Krāslavas agrotehnika", reģ. nr. 40003170458, SIA "Leven", reģ. Nr. 40003156929, SIA "Vita V", reģ.Nr. 45901000053 Ls 9850,00 Līguma darbības laiks- 12 mēneši
16.02.2009. Autotransporta un traktortehnikas remontam paredzēto materiālu, rezerves daļu, remontdarbu veikšanas pakalpojuma iegāde 2009.gadam SIA "Optima D", reģ. Nr. 41503023523, SIA "GSK", reģ. Nr. 45903000931, SIA "Dārzkalni Ž", 4150101970, SIa "Ortus C", reģ. Nr. 41503027366 Ls 9700,00 Līguma darbības laiks- 12 mēneši
01.04.2009. Degvielas iegāde Krāslavas sporta skolas vajadzībām 12 mēnešu periodam SIA "RusLatNafta", reģ. Nr. 40002497879 Ls 3160,00 12 mēneši
09.04.2009. Uzkausējamais ruberoīds (4,0-4,5 k/m2 virsklājs) 800 m2 SIA "Birkoff", reģ. Nr.40103178250 Ls 1129,40 Līguma izpildes termiņš - 30 dienas
15.04.2009. Meža kapu kapličas saimniecības ēkas izbūve SIA "Krāslavas ūdens", reģ, Nr.45903000240 Ls 4523.88 Līguma izpildes termiņš - 30 dienas
20.04.2009. Degvielas iegāde Krāslavas Varavīksnes vidusskolas autotransporta vajadzībām SIA "RusLatNafta", reģ. Nr. 40002497879 Ls 1400,00 Līguma darbības laiks- 12 mēneši
20.04.2009. Kancelejas preču piegāde KrāslavasVaravīksnes vidusskolas vajadzībām 2009.gadā SIA "KRISTAFORS", reģ. Nr. 41503030648;SIA "Visla D", reģ. Nr.41503019208;SIA "Enerteks", reģ. 40003005546 Ls 1500,00 Līguma darbības laiks- 12 mēneši
20.04.2009. Sanitāri higiēnisko un kopšanas līdzekļu piegāde KrāslavasVaravīksnes vidusskolas vajadzībām 2009.gadā SIA "Mayeri profesional", reģ. Nr.44103033190;SIA "Vita V", reģ. Nr. reģ. Nr. 45901000053 Ls 3294,00 Līguma darbības laiks- 12 mēneši
28.04.2009. Vieglās automašīnas iegāde operatīvajā līzingā uz 5 gadiem SIA "CN Motors", reģ. Nr. 41503028588 9462,81 EUR Līguma darbības laiks - 5 gadi
06.05.2009. Datortehnikas iegāde projekta LLI – 046 „Jaunas kvalitātes tēla un infrastruktūras attīstība attālās pierobežas pilsētās Zarasos un Krāslavā” („New Quality Image”) vajadzībām SIA "Kraisnet", reģ. Nr.51503039051 Ls 2815.00 Līguma izpildes termiņš - divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
15.05.2009. Ceļa zīmju uzstādīšana Krāslavas novadā SIA "Krāslavas ūdens", reģ. Nr.45903000240 Ls 8535.63 Līguma darbības laiks- 6 mēneši
09.06.2009. 700m3 malkas (garums līdz 3m) piegāde SIA "Selko īpašumi",reģ. Nr.45403018293, Mežasaimnieku apvienība "Krāslava",reģ. Nr. 40008085162 Ls 7920,00 Līguma izpildes termiņš - 3 mēneši
09.06.2009. Tīmekļa lapas dizaina uzlabošana un funkcionalitātes paplašināšana SIA „Kraisnet”, reģ.Nr.51503039051 Ls 3150.00 Līguma izpildes termiņš - divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
09.06.2009. Sporta laukumu ierīkošanas darbi Krāslavas pilsētas parka teritorijā SIA "Krāslavas ūdens", reģ. Nr.45903000240 Ls 3210.49 Līguma izpildes termiņš - divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
12.06.2009. Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15, Krāslavā ārējās kanalizācijas caurules nomaiņa SIA "Nordserviss", reģ. Nr. 41503022547 Ls 7920,00 Līguma izpildes termiņš - 3 mēneši
17.06.2009. Metāla durvju iegāde dzīvojamām mājām Raiņa ielā 2, Baznīcas ielā 17, Baznīcas ielā 19, Krāslavā SIA "DKL", reģ. Nr. 41503024779 Ls 3319,11 Līguma izpildes termiņš - 3 mēneši
18.06.2009. Basketbola un pludmales volejbola konstrukciju iegāde SIA "IVS-D", reģ.Nr.41503042882 Ls 1317.35 Līguma izpildes termiņš - divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
10.07.2009. Malkas piegāde Krāslavas Vēstures un mākslas muzejam, id. nr. KVMM-2009/01 SIA "Alīna U", reģ. Nr. 41502018188; Olga Jakovele, p.k.----------- Ls 1430,- Līguma izpilde līdz 31.08.2009.
22.07.2009. Kancelejas preču iegāde skolēnu nodrošināšanai ar skolas piederumiem un mācību grāmatām SIA "Kristafors", reģ. Nr.41503030648 Ls 4000,- Līguma darbības termiņš 3 mēneši
20.08.2009. 08.2009. Ceļa posma "Borovka - Dvorišče (1,6 km) Kaplavas pagastā uzturēšanas darbi" SIA "Valmeks", reģ. Nr. 45903001636 Ls 3520,00
26.08.2009. Sporta zāles grīdas seguma virskārtas atjaunošana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā, iepirkuma id. Nr. KVV-2009/06 SIA "Sporta halle", reģ. nr. 40003332710 Ls 1701,00 Līguma saistību izpilde līdz 18.09.2009.
08.09.2009. Projekta vadītāja un koordinatora pakalpojumi ERAF projektā "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Krāslavas vakara vidusskolā" Aina Dzalbe, nod maks. reģ. Nr. 20068312413, Igors Markušenoks, nod. maks. reģ. Nr. 05105612402 Ls 1198,93 un Ls 1198,92 Līguma darbības termiņš -30.09.2010.
14.09.2009. Krāslavas novada pašvaldības 2009.gada finanšu revīzijas veikšana A/S "BDO Invest Rīga", reģ. Nr. 40003035771 Ls 2100,00 Līguma saistību izpilde - 2010.gada 20.aprīlis
09.10.2009. Ūdenssaimniecības objektu novērošanas sistēmas piegāde SIA "Kraisnet", reģ. Nr. 51503039051 Ls 8832,05 Līguma izpildes termiņš - 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
12.10.2009. Skaņu aparatūras komplekta iegāde projekta "aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu organizēšanas kvalitātes uzlabošanai Krāslavas novadā" ietvaros SIA "Diogens audio", reģ. Nr. 43203002997 Ls 5778,56 Līguma izpildes termiņš - 3 mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas dienas
12.10.2009. Pārvietojamo tualešu un izlietņu iegāde projekta "Aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu organizēšanas kvalitātes uzlabošanai Krāslavas novadā" ietvaros SIA "Aleksis M", reģ. Nr. 40003525975 Ls 2310,00 Līguma izpildes termiņš - 3 mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas dienas
12.10.2009. Estrādes tenta iegāde projekta "Aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu organizēšanas kvalitātes uzlabošanai Krāslavas novadā" ietvaros SIA "Diogens audio", reģ. nr. 43203002997 Ls 3950,00 Līguma izpildes termiņš - 3 mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas dienas
12.10.2009. Papildus būvdarbi ERAF projekta "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiāli tehniskās bāzes nodrošīnāšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā" būvdarbu līguma "Mācību kabinetu renovācija Krāslavas Varavīksnes vidusskolā" ietvaros SIA "Vanpro", reģ. Nr. 41503039331 Ls 9988,94 Līguma izpildes termiņš - 40 dienu laikā no līguma noslēgšanas
12.10.2009. Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana ERAF projekta "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā" ietvaros SIA "Bio Nams", reģ. Nr. 41503028889 Ls 5981,00 Līguma izpildes termiņš -20 dienas no līguma noslēgšanas
23.10.2009. Ielu norāžu piegāde un uzstādīšana Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam (ERAF) un Krāslavas novada domes līdzfinansētā projekta "Harmoniskā pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās" (LLI-006) ietvaros SIA "IVS-D", reģ. Nr.41503042882 Ls 5638,00 Līguma izpilde 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
23.10.2009. Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam (ERAF) un Krāslavas novada domes līdzfinansētā projekta Nr. LLI-046 "Jaunas kvalitātes tēla un infrastruktrūras attīstība attālās pierobežas pilsētās Zarasos un Krāslavā" ietvaros un integrēšana Krāslavas novada domes datu tīklā SIA "Kraisnet", reģ. Nr. 51503039051 Ls 9991,51 Līguma izpilde 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
27.10.2009. Metāla durvju iegāde kāpņu telpām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājam Krāslavā SIA "Vārtu Dizains Grupa", reģ. Nr. 50103008911 Ls 5008,19 Līguma izpilde 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas
27.10.2009. Datortehnikas piegāde un uzstādīšana projekta "Jauna izglītības pakalpojuma izveide Krāslavas novadā profesionālās un mūžizglītības attīstībai kokapstrādes jomā" ietvaros SIA "LatInSoft", reģ. Nr.41503001047 Ls 9063,43 Līguma izpilde 3 mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas dienas
04.11.2009. Video novērošanas kameru uzstādīšana un integrēšana Krāslavas novada datu tīklā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam (ERAF) un Krāslavas novada domes līdzfinansēta projekta Nr. LLI-006 "Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās" ietvaros SIA "Kraisnet", reģ. Nr. 51503039051 Ls 5192,50 Līguma izpilde 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas