Ātrā navigācija: Pašvaldība / Iepirkumi / 2009. gads / Paziņojumi
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

Paziņojumi - 2009.gads

Šajā sadaļā tiek publicēti paziņojumi atbilstoši "Publisko iepirkumu likuma" 8.panta 9.daļai  par Pasūtītāja  plānotajiem iepirkuma līgumiem, kuru līgumcena ir robežās no 1000 līdz 10000 LVL.

07.01.2009. Gaļas un gaļas izstrādājumu iegāde PII “Pienenīte” vajadzībām 2009. gadam Ls 5200.00 PII "Pienenīte", Ezera ielā 15, Krāslavā, kontaktpersona Sarmīte Subatoviča, tālr.26337295
07.01.2009. Bakalejas preču iegāde PII “Pienenīte” vajadzībām 2009.gadam LS 6000,00 PII "Pienenīte", Ezera ielā 15, Krāslavā, kontaktpersona Sarmīte Subatoviča, tālr.26337295
07.01.2009. Augļu un dārzeņu iegāde PII “Pienenīte” vajadzībām 2009.gadam Ls 4300,00 PII "Pienenīte", Ezera ielā 15, Krāslavā, kontaktpersona Sarmīte Subatoviča, tālr.26337295
07.01.2009. Cūkgaļas, liellopu gaļas piegāde Ls 8000.00 PII "Pīlādzītis", Aronsona ielā 1, Krāslavā, kontaktpersona M.Kukjāne, tālr.28258153
07.01.2009. Dārzeņu, konservēto dārzeņu piegāde Ls 2500,00 PII "Pīlādzītis", Aronsona ielā 1, Krāslavā, kontaktpersona M.Kukjāne, tālr.28258153
07.01.2009. Vistas šķiņķu, desas izstrādājumu piegāde Ls 1300,00 PII "Pīlādzītis", Aronsona ielā 1, Krāslavā, kontaktpersona M.Kukjāne, tālr.28258153
23.01.2009. Kancelejas preču un grāmatu piegāde Krāslavas bērnu un jauniešu centra vajadzībām 2009.gadā Ls 1300,- Krāslavas bērnu un jauniešu interešu centrs, Rīgas ielā 26, Krāslavā, kontaktpersona R.Vekšina, t. 65624514
02.02.2009. Dzīvojamo māju tekošo remontu materiālu un pasta kastīšu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām iegāde 2009.gadam Ls 9900,- SIA "Krāslavas nami", Brīvības ielā 5, Krāslavā, kotaktpersona Solomeja Brice, t.65681569, 26494633
02.02.2009. Dzīvojamo māju ūdensvadu, kanalizācijas un apkures sistēmu apkopei un remontam paredzēto materiālu iegāde 2009.gadam Ls 9850,- SIA "Krāslavas nami", Brīvības ielā 5, Krāslavā, kontaktpersona Antons Juzefovičs, t. 65681569, 26357376
02.02.2009. Autotransporta un traktortehnikas remontam paredzēto materiālu, rezerves daļu, remontdarbu veikšanas pakalpojuma iegāde 2009.gadam Ls 9700,- SIA "Krāslavas nami", Brīvības ielā 5, Krāslavā, kontaktpersona Zigfrīds Annicāns, t.26356913
26.03.2009. Uzkausējamais ruberoīds (4,0-4,5 k/m2 virsklājs) 800 m2 Ls 1600,- SIA "Krāslavas nami", Brīvības ielā 5, Krāslavā, kontaktpersona S.Brice, T.65681569, 26494633
26.03.2009. Degvielas iegāde Krāslavas sporta skolas autotransporta vadzībām 12 mēnešu periodam Ls 3160,- Krāslavas sporta skola, Rīgas ielā 52, Krāslavā, kontaktpersona V.Beinarovičs, t.26178147
09.04.2009. Meža kapu kapličas saimniecības ēkas izbūves darbi Ls 4500,00 Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona Inese Jirgensone, t.65681756
09.04.2009. Degvielas iegāde Krāslavas Varavīksnes vidusskolas autotransporta vajadzībām 12 mēnešu periodam Ls 1400,00 Krāslavas Varavīksnes vidusskola, N.Rancāna ielā 4, Krāslavā, LV-5601, e-pasts: skola@varaviksne.lv,kontaktpersona Igors Markušenoks, tal.25932816
09.04.2009. Kancelejas preču piegāde KrāslavasVaravīksnes vidusskolas vajadzībām 2009.gadā Ls 1500,00 Krāslavas Varavīksnes vidusskola, N.Rancāna ielā 4, Krāslavā, LV-5601, e-pasts: skola@varaviksne.lv,kontaktpersona Igors Markušenoks, tal.25932816
09.04.2009. Sanitāri higiēnisko un kopšanas līdzekļu piegāde KrāslavasVaravīksnes vidusskolas vajadzībām 2009.gadā Ls 3294,00 Krāslavas Varavīksnes vidusskola, N.Rancāna ielā 4, Krāslavā, LV-5601, e-pasts: skola@varaviksne.lv,kontaktpersona Igors Markušenoks, tal.25932816
22.04.2009. 700m3 malkas (garums līdz 3m) piegāde Ls 9500,- SIA "Krāslavsas nami", brīvības ielā 5, Krāslavā, kontaktpersona Valentīns Semjonovs, tālr.65681562, fakss 65681479, e-pats:sve@apollo.lv
23.04.2009. Vieglās automašīnas iegāde operatīvajā līzingā uz 5 gadiem 9400,00 EUR Krāslavas Varavīksnes vidusskola, N.Rancāna ielā 4, Krāslavā, kontaktpersona Igors Markušenoks, t.25932816, e-pasts: skola@varaviksne.lv
30.04.2009. Datortehnikas iegāde projekta LLI – 046 „Jaunas kvalitātes tēla un infrastruktūras attīstība attālās pierobežas pilsētās Zarasos un Krāslavā” („New Quality Image”) vajadzībām Ls3400.00 Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona Inese Jirgensone, t.65681756
30.04.2009. Ceļa zīmju uzstādīšana Krāslavas novadā Ls 9700.00 Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona Inese Jirgensone, t.65681756
27.05.2009. Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15, Krāslavā ārējas kanalizācijas caurules nomaiņa (apm. 20 metri) Ls 2500,- SIA „Krāslavas nami” Brīvības ielā 5, Krāslavā, līdz 2009.g. 5.jūnijam, Kontaktpersona V.Ivanovs, tālr. 65681561
27.05.2009. Metāla durvju iegāde 12 kāpņu telpām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājam Krāslavā Ls 5000,- SIA „Krāslavas nami”, Brīvības ielā 5, Krāslavā, līdz 2009.g.12.jūnijam, Kontaktpersona S.Brice, tālr. 26494633, 65681569.
29.05.2009. Tīmekļa lapas dizaina uzlabošana un funkcionalitātes paplašināšana Ls 3000,- Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona Inese Jirgensone, t.65681756
02.06.2009. Sporta laukumu ierīkošanas darbi Krāslavas pilsētas parka teritorijā Ls 2800.00 Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona Andris Rukmans, t.65681750, mob.t.26009294
02.06.2009. Skolēnu pārvadāšanas pakalpojumi Krāslavas novada pašvaldības teritorijā 2009./2010. mācību gadā Ls 7500.00 Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona Inese Jirgensone, t.65681756
08.06.2009. Basketbola un pludmales volejbola konstrukciju iegāde Ls 1500.00 Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona Andris Rukmans, t.65681750, mob.t.26009294
03.07.2009. Malkas piegāde Krāslavas Vēstures un mākslas muzejam Ls 1400.00 Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs, Pils ielā 8, Krāslavā, kontaktpersona V.Gekišs, tālr. 65623586, 29734398
16.07.2009. Kancelejas preču iegāde skolēnu nodrošināšanai ar skolas piederumiem un mācību grāmatām Ls 4000,- Krāslavas novada p/a "Sociālie pakalpojumi", Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavā, LV-5601, tālr. 65622528, socagentura@kraslava.lv, kontaktpersona Vija Bārtule
17.07.2009. Elektroapgādes tīklu pārnešana objektā "Rīgas ielas posma (271,750 km-271,970 km) Krāslavā rekonstrukcija" Ls 9900,- Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona Inese Jirgensone, t.65681756
12.08.2009. Ceļa posma "Borovka - Dvorišče (1,6 km) Kaplavas pagastā uzturēšanas darbi" Ls 7000,- Kaplavas pagasta pārvalde, Kaplavas pag., Krāslavas nov., t.65629943, kontaktpersona J.Mančinskis t.26453190
18.08.2009. Skolas autobusa pakalpojumi maršrutā Auleja - Kombuļi Ls 4000,- Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona J.Mančinskis, t.65681768, e-pasts:janis@kraslava.lv
19.08.2009. Sporta zāles grīdas seguma virskārtas atjaunošana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā, iepirkuma id. Nr. KVV-2009/06 Ls 1890,- Krāslavas Varavīksnes vidusskola, N.Rancāna ielā 4, Krāslavā, LV-5601, e-pasts: skola@varaviksne.lv, kontaktpersona Igors Markušenoks, t. 25932816
27.08.2009. Krāslavas novada pašvaldības 2009.gada finanšu revīzijas veikšana, iepirkuma id. Nr. KND-10/2009/09 Ls 9000,00 Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona Jānis Mančinskis, tālr. 65681768, janis@kraslava.lv
27.08.2009. Projekta vadītāja un koordinatora pakalpojumi ERAF projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Krāslavas vakara vidusskolā, iepirkuma id. Nr. KND-10/2009/10 Ls 3500,00 Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona Jānis Mančinskis, tālr. 65681768, janis@kraslava.lv
27.08.2009. Atklāts konkurss "Rekonstrukcijas darbu veikšana Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra objektos projekta "Jaunas kvalitātes tēla un infrastruktūras attīstība attālās pierobežas pilsētās Zarasos un Krāslavā" ietvaros". id Nr.KND-2009/10/ERAF <Nolikums> <Teh.dokumentācija> <Atbilde1> 1.daļa - 11 539,57 2.daļa - 35 700,28 3.daļa - 14 860,00 4.daļa - 92 352,79 Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona Jānis Mančinskis, tālr. 65681768, janis@kraslava.lv
07.09.2009. Malkas piegāde Kombuļu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām Ls 2000,- Komuļu pagasta pārvalde, Kombuļi, Kombuļu pag., Krāslavas nov., kontaktpersona Biruta Silava, t. 65629063, 26481709, kombuli@kraslava.lv
11.09.2009. Ceļa posma „Dvorišče - Upmaļi” (1,5 km) remonts Ls 7500,- Kaplavas pagasta pārvalde, Kaplavas c. Kaplavas pag., t.26453190, e-pasts:kaplava@kraslava.lv
23.09.2009. Skaņu aparatūras komplekta iegāde projekta "Aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu organizēšanas kvalitātes uzlabošanai Krāslavas novadā" ietvaros Ls 5790,- Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona Inga Brazeviča, tālr.65681771, e-pasts:inga.brazevica@inbox.lv, Ināra Dzalbe, tālr.65681769
23.09.2009. Pārvietojamo tualešu un izlietņu iegāde projekta "Aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu organizēšanas kvalitātes uzlabošanai Krāslavas novadā" ietvaros Ls 2480,- Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona Inga Brazeviča, tālr.65681771, e-pasts:inga.brazevica@inbox.lv, Ināra Dzalbe, tālr.65681769
23.09.2009. Estrādes tenta iegāde projekta "Aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu organizēšanas kvalitātes uzlabošanai Krāslavas novadā" ietvaros Ls 3310,- Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona Inga Brazeviča, tālr.65681771, e-pasts:inga.brazevica@inbox.lv, Ināra Dzalbe, tālr.65681769
24.09.2009. Papildus būvdarbi ERAF projekta "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošās materiālās bāzes nodrošināšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā" būvdarbu līguma "Mācību kabinetu renovācijaKrāslavas Varavīksnes vidusskolā" ietvaros Ls 9800,- Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona Inga Brazeviča, tālr.65681771, e-pasts:inga.brazevica@inbox.lv
24.09.2009. Ūdenssaimniecības objektu novērošanas sistēmas piegāde Ls 9200,- SIA "Krāslavas ūdens", Sporta ielā 10, Krāslavā, tālr. 65622742
24.09.2009. Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana ERAF projekta "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā" ietvaros Ls 8960,- Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona Inga Brazeviča, tālr.65681771, e-pasts:inga.brazevica@inbox.lv
15.10.2009. Metāla durvju iegāde 26 kāpņu telpām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājam Krāslavā Ls 9000,- SIA „Krāslavas nami”, Brīvības ielā 5, Krāslavā, kontaktpersona S.Brice, t. 26494633, 65681569
15.10.2009. Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam (ERAF) un Krāslavas novada domes līdzfinansētā projekta Nr. LLI-046 "Jaunas kvalitātes tēla un infrastruktrūras attīstība attālās pierobežas pilsētās Zarasos un Krāslavā" ietvaros un integrēšana Krāslavas novada domes datu tīklā Ls 6000,- Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona Inga Brazeviča, tālr.65681771, e-pasts:inga.brazevica@inbox.lv
15.10.2009. Ielu norāžu piegāde un uzstādīšana Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam (ERAF) un Krāslavas novada domes līdzfinansētā projekta "Harmoniskā pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās" (LLI-006) ietvaros Ls 5600,- Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona Inga Brazeviča, tālr.65681771, e-pasts:inga.brazevica@inbox.lv
16.10.2009. Datortehnikas piegāde un uzstādīšana projekta "Jauna izglītības pakalpojuma izveide Krāslavas novadā profesionālās un mūžizglītības attīstībai kokapstrādes jomā" ietvaros Ls 9700,- Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona Inga Brazeviča, tālr.65681771, e-pasts:inga.brazevica@inbox.lv
29.10.2009. Video novērošanas kameru uzstādīšana un integrēšana Krāslavas novada datu tīklā Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam (ERAF) un Krāslavas novada domes līdzfinansēta projekta Nr. LLI-006 "Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās" ietvaros Ls 5000,- Krāslavas novada dome, Rīgas ielā 51, Krāslavā, kontaktpersona Inga Brazeviča, tālr.65681771, e-pasts:inga.brazevica@inbox.lv
Paziņojuma datums Līguma priekšmets Paredzamā līgumcena (LVL bez PVN)