Ātrā navigācija: Pašvaldība / Iepirkumi / Rezultāti
ceturtdiena, 22. februāris, 2018. gada 053. diena

Rezultāti - 2008.gads

Šajā sadaļā tiek publicēti paziņojumi atbilstoši "Publisko iepirkumu likuma" 8.panta 9.daļai  par Pasūtītāja  noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, kuru līgumcena ir robežās no 1000 līdz 10000 LVL.

Lēmuma pieņemšanas datums Līguma priekšmets Izpildītājs Līgumcena (LVL bez PVN) Līguma darbības termiņš
14.01.2008. Maizes izstrādājumu piegāde SIA "Krāslavas slimnīca" 2008.gadā A/S "Maiznīca DINELLA", reģ. Nr. 40003034051 Ls 7909,92 1gads
21.01.2008. Logu un durvju nomaiņa Krāslavas ģimnāzijas internātam SIA "Vego Plus", reģ. Nr.42403021239 Ls 5115,72 Līdz 07.03.2008.
25.01.2008. Bakalejas preču piegāde PII "Pīlādzītis" 2008.gadā SIA "Vārpa", reģ. Nr. 55903001411 Ls 5300,00 12 mēneši
25.01.2008. Piena produktu piegāde PII "Pīlādzītis" 2008.gadā AS "Latgales piens", reģ. Nr. 41503028291 Ls 2500,00 12 mēneši
25.01.2008. Cūkgaļas piegāde PII "Pīlādzītis" 2008.gadā ZS "Apskalnes", reģ. Nr. 41501010562 Ls 4500,00 12 mēneši
25.01.2008. Saimniecības preču piegāde PII "Pīlādzītis" 2008.gadā SIA "ROLS" reģ. Nr. 41503011721, SIA "Rumba centrs" reģ. Nr. 41503006843, SIA "DEPO DIY" reģ. Nr. 50003719281 Ls 2000,00 12 mēneši
25.01.2008. Finanšu analīzes aktualizācija un izmaksu ieguvumu analīze projekta "Ūdensaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās 2.kārta - Krāslava" ietvaros, iepirkuma id. Nr. KŪ- 2008/01 SIA "EkoProjekti", reģ. Nr. 40003806498 Ls 2960,00 līguma izpilde līdz 31.03.2008.
07.02.2008. Koka krēslu izgatavošana un piegāde Krāslavas mūzikas skolas vajadzībām Z/s „Zemeņlauki”, reģ. Nr.150101945 Ls 3000,00 Līdz 22.02.2008.
11.02.2008. Bezvada spēka sistēmas traumatoloģijā un ortopēdijā iegāde SIA "Krāslavas slimnīca" vajadzībām SIA "B.Braun Medical", reģ. Nr. 4003277955 Ls 5708,70 līguma izpildes laiks 3 mēneši
11.02.2008. Kancelejas preču piegāde SIA "Krāslavas slimnīca" vajadzībām SIA "Visla D", reģ. Nr. 41503019208, SIA "Kristafors", reģ. Nr. 41503030648, SIA "Officeday Latvia", reģ. nr. 40003249449, SIA "Enerteks", reģ. Nr. 40003005546, SIA "Alba LTD", reģ. Nr.42403004934 attiecīgi Ls 320,69, Ls 171,02 Ls 28,75, Ls 235,65, Ls 232,20 12 mēneši
18.02.2008. Papildus darbi šautuves rekonstrukcijai Krāslavas Varavīksnes vidusskolā SIA „Leven”, reģistrācijas Nr.40003156929 Ls 5931,85 līdz 28.02.2008.
18.02.2008. Kancelejas preču piegāde Krāslavas novada domes vajadzībām SIA „KRISTAFORS”, reģistrācijas Nr.1503030648 Ls 3324,62 12 mēneši
18.02.2008. „Siju un ārda komplekta piegāde SIA „Krāslavas slimnīca” katlu mājas vajadzībām” A/S „Rīgas Kuģu Būvētava”, Reģ.nr. 40003045892 Ls 2055,84 Līguma izpildes termiņš - 10 dienas
25.02.2008. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zāles ģērbtuvju remonta papildus būvdarbi SIA "LATSPAS", reģistrācijas Nr. 41503014234 Ls 2073.75 līdz 10.03.2008.
04.03.2008. kancelejas preču piegāde Krāslavas ģimnāzijai SIA "Kristafors", reģ. Nr.41503030648, SIA "CRC", reģ. Nr.50003174381 Ls 1864,41 12 mēneši
12.03.2008. Degvielas iegāde Krāslavas sporta skolas autotransporta vajadzībām SIA "Varpa", reģ. Nr.55903001411 Ls 2881,00 12 mēneši
17.03.2008. Neregulārie pasažieru transporta pakalpojumi Krāslavas sporta skolas vajadzībām 2008.gadā IK "Miks S", reģ. nr. 41502012397, SIA "DKL", reģ. Nr. 41503024779, z/s "Zeme", reģ. Nr. 41501018689 Ls 2880,00 12 mēneši
18.03.2008. Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Krāslavas novada domes telpās SIA "Formika L", reģ. Nr. 41503021151 Ls 1332,73 Līguma izpildes termiņš - 1 mēnesis
18.03.2008. Darbinieku veselības apdrošināšana AAS „BTA”, reģistrācijas Nr.40003159840 Ls 3850,00 12 mēneši
25.03.2008. Ielu asfaltbetona seguma remonts SIA „Krāslavas ūdens”, reģ.Nr.45903000240 Ls 9993.60 Līguma izpildes termiņš - 30.06.2008.
26.03.3008. Datortehnikas iegāde Krāslavas novada domes vajadzībām SIA "Kraisnet", reģ. Nr.51503039051 Ls 9567,92 Līguma izpilde - divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
16.04.2008. SIA "Krāslavas slimnīca" katlu mājai nepieciešamo iekārtu tipu pētījums efektīvākai siltumenerģijas ražošanai SIA "EB Plans", reģ. Nr.40003895119 Ls 9900,00 Līguma izpilde - 01.07.2008.
21.04.2008. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas uzstādīšana Krāslavas sporta skolas namam, iepirkuma id. Nr.KSS-2008/4 SIA "SAIF", reģ. Nr. 41502007610 Ls 1143,12 Līguma izpilde - 31.07.2008.
22.04.2008. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas šautuves pagrabtelpu remonts SIA „Leven”, reģistrācijas Nr.40003156929 Ls 6731,48 Līguma izpilde - 30.05.2008.
24.04.2008. Plazmas atkausēšanas un eritrocītu masas sasildīšanas ierīces piegāde SIA "Krāslavas slimnīca", iepirkuma id. Nr. KS/2008/IL10000/6 SIA "Sarstedt", reģ.Nr. 40003307111 Ls 3000,00 Līguma izpilde - divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
06.05.2008. SIA "Krāslavas slimnīca" diagnostiskās nodaļas telpu remonts SIA "Vita V", reģ. Nr. 45901000053 Ls 6990,75 Līguma izpilde - divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
06.05.2008. Cīņas paklāja iepirkšana Krāslavas sporta skolas vajadzībām, iepirkuma id. Nr.KSS-2008/05 SIA "Lāsa - 100", reģ. Nr. 4010314247 Ls 3050,85 Līguma izpilde - 10.06.2008.
06.05.2008. Krāslavas novada ielu un ceļu ar grants segumu planēšana SIA "Krāslavas ūdens", reģ. Nr. 45903000240 Ls 4252,92 Līguma izpilde - darbi ikreiz veicami vienas nedēļas laikā no Pasūtītāja norādījumu saņemšanas
07.05.2008. Saldējamo iekārtu ar aprīkojumu piegāde un uzstādīšana Meža kapu kapličā SIA "Krāslavas ūdens", reģ. Nr. 45903000240 Ls 9159,84 Līguma izpilde - viens mēnesis no līguma noslēgšanas brīža
07.05.2008. Meža kapu kapličas saimniecības ēkas karkasa izbūve SIA "Krāslavas ūdens", reģ. Nr. 45903000240 Ls 9882,98 Līguma izpilde - viens mēnesis no līguma noslēgšanas brīža
07.05.2008. Pētījuma par attīstības fonda izveides iespējām veikšana Common Resource Ltd., reģ. Nr.4620776 Ls 4018,50 Līguma izpilde - 07.11.2008.
08.05.2008. Datortehnikas iegāde Krāslavas Varavīksnes vidusskolai SIA "Latinsoft", reģ. Nr. 41503001047 Ls 2347,00 Līguma izpilde - divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
08.05.2008. Ūdens ugunsdzēsības sistēmas remonts Krāslavas kultūras namā SIA "NORDSERVISS", reģ. Nr. 41503022547 Ls 7202,01 Līguma izpilde - 1 mēnesis no līguma noslēgšanas brīža
10.05.2008. Ārdurvju piegāde un uzstādīšana PII "Pienenīte" SIA "MT Apgāde", reģ. Nr.44103020548 Ls 3069,77 Līguma izpilde - sešu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
10.05.2008. Virtuves inventāra un aprīkojuma piegāde Krāslavas ģimnāzijai SIA "Franko", reģ. Nr. 40003239417 Ls 8445,00 Līguma izpilde- divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
10.05.2008. Krāslavas Valsts ģimnāzijas karoga un plāksnes ar skolas nosaukumu izgatavošana SIA "Daiļrade RC", reģ. Nr. 40003255799 Ls 1326,44 Līguma izpilde- divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
15.05.2008. Apstādījumu ierīkošana Krāslavas pilsētā SIA "Latgales dārzi", reģ. Nr. 42403014275 Ls 9950,00 Līguma izpilde - 1. kārta līdz 31.05.2008., 2.kārta līdz 20.06.2008.
23.05.2008. Indukcijas meklēšanas iekārtas iegāde pazemes elektrokabeļu bojājumu noteikšanai SIA “CELMEŅI ASK”, reģistrācijas Nr.LV41503016076 Ls 3000,00 Līguma izpilde - 10.06.2008.
29.05.2008. Tehniskā projekta izstrāde Krāslavas novada veco ļaužu pansionāta „Priedes” ēkas rekonstrukcijai SIA "Aura", reģistracijas NR.41503006627 Ls 5883,00 Līguma izpilde- divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
05.06.2008. Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana muzejā SIA ,,SAIF", reģ. Nr.41502007610 Ls 1922,11 30 dienas no līguma noslēgšnas dienas
05.06.2008. Malkas piegāde Krāslavas Vēstures un mākslas muzejam SIA ,,AKM", reģ. Nr.LV4590300804, Olga Jakovele, personas kods 000000-00000 attiecīgi Ls1680.00 un Ls260.00 2008.gada augusts
05.06.2008. Tenora saksofona iegāde Krāslavas mūzikas skolas vajadzībām SIA”RDL”, reģ. Nr.40003215103 Ls 1152,54 divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
09.06.2008. Rīgas ielas posma (a/c A6 271,750km - 271,970km) rekonstrukcijas darbu tehniskās dokumentācijas sagatavošana atbilstoši izstrādātajiem būvprojektiem "Augusta un Rīgas ielu rekonstrukcijas būvprojekts Krāslavas pilsētā (a/c A6 271,600km -272,417km)" un "Latgales ielas Krāslavā rekonstrukcija SIA "Pk 19+93", reģ. Nr.43603019683 Ls 3995,00 Līguma izpilde - 27.06.2008.
06.08.2008. Video novērošanas sistēmas integrēšana Krāslavas novada domes datu tīklā SIA „Kraisnet”, reģ. Nr.51503039051 Ls 2270.00 divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
06.08.2008. Krāslavas pils parka grotu saglabāšanas darbi SIA „Līgaiši” , reģ. Nr.41503042596 Ls 3197.10 Līguma izpilde -30.09.2008.
06.08.2008. Būvuzraudzība būvniecības līgumam „Krāslavas novada ielu un ceļu remonts” SIA „Līgaiši” , reģ. Nr.41503042596 Ls 9980.00 Līguma darbības laiks 13 mēneši
12.08.2008. Papildus darbi Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sākumskolas ēkas renovācijai SIA "Latgales jumts", reģ. Nr.40003166965 Ls 3292.26 Līguma izpilde - 22.08.2008.
12.08.2008. Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļas ēkas Brīvības ielā 13, Krāslavā, telpu renovācija SIA "RH Būve", reģ. Nr.41503043040 Ls 9999.89 Līguma izpilde - viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas
19.08.2008. Kāpņu telpu kosmētiskais remonts PII "Pienenīte" SIA “MT Apgāde”, reģ. nr. 44103020548 Ls 5812,00 Līguma darbības termiņš – līdz 01.10.2008.
21.08.2008. Kancelejas preču iegāde maznodrošināto ģimeņu bērnu nodrošināšanai ar skolas piederumiem un mācību grāmatām SIA "Kristafors", reģ. Nr. 41503030648 Ls 2966.10 Līguma darbības termiņš - 30.09.2008.
25.08.2008. Mēbeļu iegāde Krāslavas Valsts ģimnāzijas vēstures kabinetam SIA "BIO NAMS", reģ. Nr.41503028889 Ls 2983.00 Līguma darbības termiņš - 20.09.2008.
26.08.2008. Ēkas Pils ielā 6, Krāslavā, ziemeļu un austrumu fasādes renovācijas un restaurācijas darbi, 1.etaps SIA „ROLS” , reģ. Nr. 41503011721 Ls 8474.64 Līguma izpilde - 30.09.2008.
27.08.2008. Krāslavas bērnu un jauniešu centra garāžas ēkas Pils ielā 5B, Krāslavā, remonts SIA "Vita V", reģ. Nr.45901000053 Ls 8497.63 Līguma izpilde - viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas
28.08.2008. SIA “Krāslavas slimnīca” uzņemšanas nodaļas reanimācijas darba vietas atjaunošana SIA „Arbor Medical Korporācija”, Reģ. 40003547099 Ls 7900.00 Līguma darbības laikS 2 mēneši
04.09.2008. SIA “Krāslavas slimnīca” lifta šahtas sagatavošana jaunā lifta montāžai SIA „Vita V”, reģ.nr.45901000053 Ls 7178.55 Līguma darbības laiks 1 mēnesis
03.10.2008. Bērnu galdu piegāde un uzstādīšana Krāslavas PII "Pīlādzītis", iepirkuma id. Nr. PIIPĪL-2008/09 SIA "BIO NAMS", reģ. Nr. 41503028889 Ls 2241,00 līguma izpilde divu mēnešu laikā
10.10.2008. Arhīva plauktu piegāde un uzstādīšana Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā SIA "FL BIROJS", reģ. Nr.40003875292 Ls 2389.00 Līguma izpilde-viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas
16.10.2008. Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja gaiteņu remonts SIA „Leven”, reģ. Nr.40003156929 Ls 3399,81 Līguma izpilde-30 dienas no līguma noslēgšanas
16.10.2008. Zvana torņa izbūve un labiekārtošanas darbi Meža kapos SIA "Krāslavas ūdens", reģ.Nr.45903000240 Ls 6260.34 Līguma izpilde-20 dienas no līguma noslēgšanas
30.10.2008. Celmu frēzēšana Krāslavas pilsētā SIA "Krāslavas ūdens", reģ.Nr.45903000240 Ls 9318.80 Līguma darbības laiks 6 mēneši
04.11.2008. Veļas kaltējamā mašīna SIA "Ariane S", reģ. Nr. 40003932400 Ls 1008,47 Līguma izpilde viena mēneša laikā no noslēgšanas dienas
05.11.2008. Krāslavas novada pašvaldības 2008.gada finanšu revīzijas veikšana SIA "Auditorfirma "Pasīvs plus"", reģ. Nr. 42403009128 Ls 2450,- Līguma izpilde līdz 2009.gada 3.aprīlim
10.11.2008. Mēbeļu izgatavošana, piegāde, montāža un uzstādīšna Krāslavas pamatskolas divos kabinetos SIA "Kvarcs pluss", reģ. Nr. 42403010714 Ls 1644,06 Līguma izpilde 1 mēneša laikā no noslēgšanas dienas
10.11.2008. Datortehnikas iegāde Krāslavas pamatskolas vajadzībām SIA "Pro Line D", reģ. Nr. 41503019547 Ls 3100,00 Līguma izpilde - 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
10.11.2008. Bērnu mēbeļu iegāde SIA "Burgs", reģ. Nr. 50003581921 Ls 1700,01 Līguma izpildes termiņš - 31.01.2009.
11.11.2008. Teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana inženierkomunikāciju izbūves projektēšanai Ezerkalna ciemā SIA "ĢEO OK", reģ. Nr. 41503036886 Ls 2500,00 Līguma izpilde - 19.11.2008.
12.11.2008. Medikamentu un medicīnisko preču piegāde Krāslavas veco ļaužu pansionāta "Priedes" vajadzībām 2009.gadā SIA "Recipe Plus", reģ. Nr. 40003234547 Ls 4473,85 Līguma darbība 12 mēneši
13.11.2008. Ģeneratora iegāde Krāslavas novada Krāslavas pagasta vajadzībām SIA "Sanistal", reģ. Nr.40003161826 Ls 1839,62 Līguma izpilde - vienas nedēļas laikā no līguma noslēgšanas
13.11.2008. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Krāslavas novada Ezerkalna ciemā, 2.kārta”, iepirkuma id.Nr. 10/2008/37 SIA "Ekolat", reģ. Nr. 41503009958 Ls 3640,00 līguma izpilde -21 dienas laikā no līguma noslēgšanas
14.11.2008. Rotaļu laukumu aprīkojuma iegāde SIA "KSIL BALTIC", reģ. Nr. 40003548215 Ls 9589,36 Līguma darbības termiņš - divi gadi
14.11.2008. Apskaņošanas un ugunsdrošības sistēmas piegāde un ierīkošana Krāslavas pamatskolā Pils ielā 5, Krāslavā SIA "SAIF", reģ. Nr. 41502007610 Ls 8200,72 Līguma izpilde līdz 31.12.2008.
19.11.2008. Papildus darbi virtuves bloka remontam SIA "Vita V", reģ. Nr.45901000053 Ls 5101.82 Līguma izpilde - divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
20.11.2008. kāpņu telpas remonts un logu maiņa Krāslavas mākslas skolā SIA "Sairus būve", reģ. Nr. 40003741473 Ls 5875,80 Līguma izpilde - 30.12.2008.
27.11.2008. Ēkas Pils ielā 6, Krāslavā, rietumu fasādes renovācijas un restaurācijas darbi" SIA "ROLS", reģistrācijas Nr.41503011721 Ls 4294.66 Līguma izpilde -10 dienu laikā no līguma noslēgšanas
04.12.2008. Sniega motocikla iepirkšana distanču slēpošanas trases ierīkošanai Krāslavas sporta skolas vajadzībām, iepirkuma id. Nr.KSS-2008/06 Viešoji istaiga "ZGO", reģ. kods 300101842 Ls 3276,- Līguma izpilde 60 dienu laikā no līguma noslēgšanas
04.12.2008. Audiotimpanometra piegāde SIA “Krāslavas slimnīca” SIA „Arbor Medical Korporācija”, reģ.Nr. 40003547099 Ls 2650.00 Līguma darbības laiks 1 gads
08.12.2008. Krāslavas pamatskolas ēkas pagraba logu nomaiņa SIA "ROLS", reģ. Nr.41503011721 Ls 1653.06 Līguma darbu izpilde - 10 dienu laikā no līguma noslēgšanas
09.12.2008. Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja bibliotēkas remonts SIA "LEVEN", reģistrācijas Nr.40003156929 Ls 2717,13 Līguma darbu izpilde - viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas
09.12.2008. Šķidrā kurināmā katla DE-10 sertifikācija SIA "TUV Nord Baltik", reģistrācijas Nr.40003121062 Ls 2704.00 Līguma izpilde - 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas
11.12.2008. Ugunsdrošo un laminēto durvju nomaiņa SIA “MT APGĀDE”, reģ.nr. 44103020548 Ls 8696,31  
11.12.2008. Maizes izstrādājumu piegāde SIA "Krāslavas slimnīca", iepirkuma id. Nr.KS/2008/IL10000/11 SIA "Vecā maiznīca", reģ. Nr.42403007589 Ls 8191,80 līguma darbības laiks -12 mēneši
16.12.2008. Skaņu aparatūras iegāde Krāslavas kultūras namam, iepirkuma id. Nr. KKN-2008/01 SIA "Audio R", reģ. Nr.42402004570 Ls 3295,00 līguma izpilde - 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas
22.12.2008. Krāslavas vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas mēbeļu izgatavošana SIA "Komforts Plus", reģ.Nr.42403021737 Ls 1550.00 līguma izpildes termiņš: divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
29.12.2008. Biroja mēbeļu iegāde Krāslavas kultūras namam SIA "TOP dizains", reģ.Nr.41503030173 Ls 1500,00 Līguma izpilde - 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas
29.12.2008. SIA "Krāslavas slimnīca" transporta obligātā civiltiesiskā apdrošināšana 2009.gadā, iepirkuma id. Nr. KS/2008/IL10000/13 AAS "Balta", reģ. Nr. 40003049409 Ls 1 305,95 Līguma darbība - 12 mēneši
29.12.2008. Ceļa posma „Vasarnieku iela – Aišpuri” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde SIA "SKA projekts", reģistrācijas Nr.45403018537 Ls 4000.00 Līguma izpilde - 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas
29.12.2008. Piena produktu piegāde Krāslavas PII”Pīlādzītis AS”Latgales piens”,reģ. Nr.41503028291 Ls 6000,00 līguma darbības laiks - 12 mēneši
29.12.2008. Pašvaldības ielu un ceļu caurteku tīrīšana SIA "Krāslavas ūdens", reģ. Nr.45903000240 Ls 8556.00 Līguma izpilde - 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas
29.12.2008. Bakalejas preču piegāde Krāslavas PII”Pīlādzītis SIA”Vārpa”, reģ.nr.55903028291 Ls 9900,00 līguma darbības laiks - 12 mēneši
29.12.2008. Maizes izstrādājumu piegāde Krāslavas PII”Pīlādzītis Ls AS”Maiznīca Dinella”, reģ.nr.40003034051 Ls 1000,00 līguma darbības laiks - 12 mēneši
30.12.2008. Ezerkalna ciema ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde SIA "Ekolat", reģ. Nr. 41503009958 Ls 5000,- Līguma darbu izpilde - divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
30.12.2008. Orgtehnika ķīmijas kabinetam, iepirkuma id. Nr. KVV-2008/11 SIA "Latinsoft", reģ. Nr. 41503001047 Ls 3397,12 Līguma izpilde - viens mēnesis no līguma noslēgšanas