Ātrā navigācija: Pašvaldība / Iepirkumi / 2017. gads
piektdiena, 28. aprīlis, 2017. gada 118. diena

Iepirkumi 2017

Publicēšanas
datums
Iepirkuma identifikācijas
numurs
Iepirkuma nosaukums
Piedāvajumu iesniegšanas
termiņš
Lēmuma pieņemšanas
datums, iepirkuma līgums

2017

28.04.2017

KND-2017/15

Krāslavas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana

Nolikums

2017.gada 11.maija plkst. 09:00

 

26.04.2017

KND-2017/14

Būvuzraudzība Krāslavas novada pašvaldības autoceļa “St. Krāslava - Vilmaņi” posma pārbūvei

Nolikums

2017.gada 08.maija plkst. 09:30

24.04.2017

KND-2017/13

Būvuzraudzība Krāslavas pilsētas Lielā ielas posmu pārbūvei

Nolikums

2017.gada 08.maija plkst. 09:00

21.04.2017

KND-2017/12

Būvuzraudzība Krāslavas pilsētas Lielā ielas posmu pārbūvei

Nolikums

2017.gada 03.maija plkst. 09:00

PĀTRAUKTS

18.04.2017

PIIPĪL-2017/01

Pārtikas produktu piegāde Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”

Nolikums

2017.gada 02.maija plkst. 13:00

28.02.2017

KND-2017/10

Datortehnikas piegāde Krāslavas novada pašvaldības vajadzībām

Nolikums

2017.gada 13.marta plkst. 09:00

Lēmums

27.02.2017

KND-2017/09

Krāslavas novada pašvaldības autoceļa “St. Krāslava - Vilmaņi” posma pārbūve

Nolikums

Būvprojekts

2017.gada 27.marta plkst. 10:00

Ziņojums

27.02.2017

KND-2017/04

Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās

Nolikums

Ieinteresētajiem piegādātājiem

2017.gada 10.aprīļa plkst. 10:00

PĀRTRAUKTS

24.02.2017

KND-2017/08

Lielā ielas posmu pārbūve Krāslavā

Nolikums

Būvprojekts I daļa

Būvprojekts II daļa

2017.gada 22.marta plkst. 10:00

Ziņojums

22.02.2017

PIIP-2017/01

Pārtikas produktu piegāde Krāslavas PII „Pienenīte”

Nolikums

2017.gada 10.marta plkst. 16:00

Lēmums

16.02.2017

KND-2017/06

Inženiertehniskās infrastruktūras būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība robežšķērsošanas procesa uzlabošanai Krāslavas novada Pāterniekos

Nolikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums

IV pielikums

V pielikums

2017.gada 27.februāra plkst. 09:00

Lēmums

Līgums I daļai

Līgums II daļai

15.02.2016

KS/2017/1

Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās

Nolikums

2017.gada 27.februāra plkst. 10:00

Lēmums

08.02.2017

KNŪPP-2017/1

Jaunas vieglās pasažieru automašīnas iegāde pašvaldības vajadzībām

Nolikums

2017.gada 20.februāra plkst. 09:00

Lēmums

Līgums

06.02.2017

KND-2017/07

Ielu uzturēšanas darbi Krāslavā ziemas periodā

Nolikums

2017.gada 17.februāra plkst. 09:00

Lēmums

Līgums I

Līgums II

06.02.2017

KNIPP-2017/01

Malkas piegāde Indras pagasta pārvaldes  vajadzībām 2017.gadā

Nolikums

2017.gada 17.februāra plkst. 16:00

Lēmums

Līgums

31.01.2017

KNRPP-2017/1

Malkas piegāde Robežnieku  pagasta pārvaldes  vajadzībām 2017.gadā

Nolikums

2017.gada 15.februāra plkst. 15:00

Lēmums

Līgums

27.01.2017

KND-2017/05

Ģērbtuvju ierīkošana ēkas Rīgas ielā 26, Krāslavā bijušajā katlu telpā

Nolikums

Pielikums

2017.gada 07.februāra plkst. 09:00

Lēmums

13.01.2017

KND-2017/03

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Krāslavas novada pagastu ceļu pārbūvei

Nolikums

Topogrāfija

2017.gada 08.februāra plkst. 10:00

Ziņojums

06.01.2017

KND-2017/02

Ēkas jumta seguma nomaiņa Piedrujas pagastā

Nolikums

 

2017.gada 17.janvāra plkst. 09:00

Lēmums

06.01.2017

KND-2017/01

Būvuzraudzība Krāslavas novada Izvaltas, Kombuļu un Krāslavas pagastu ceļu pārbūvei

Nolikums

Atbilde ieinteresētajiem piegādātājiem

2017.gada 17.janvāra plkst. 09:00

Lēmums

Līgums I daļai

Līgums II daļai

Līgums III daļai