Ātrā navigācija: Pašvaldība / Dokumenti
otrdiena, 20. februāris, 2018. gada 051. diena

NOVADA DOMES AUDIO IERAKSTI 2018

Krāslavas novada pašvaldības budžets 2017.gadam

Krāslavas_novada_pašvaldības_2017.gada_budžets.pdf


Publiskais gada pārskats 2015

Publ.parsk.2015-Kraslavas_nov.pdf

Publiskais gada pārskats 2016

Publ.pārsk.2016-Krāslavas_nov.pdf