Ātrā navigācija: Pašvaldība / Deputāti
piektdiena, 28. aprīlis, 2017. gada 118. diena

Gunārs Upenieks

Dzimšanas gads: 1964

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Krāslava

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: Krāslavas novada dome, priekšsēdētājs, finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, agronoms

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Tautība: latvietis

Pieņemšanas vieta un laiks:

katru pirmdienu novada domē no 14.00 - 17.00

_____________________________________________________________________________________

Aleksandrs Jevtušoks

Dzimšanas gads: 1952

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: SIA "Krāslavas slimnīca", galvenais ārsts, Krāslavas novada dome, deputāts, novada domes  priekšsēdētāja 1.vietnieks, finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks, sociālo un veselības attīstības lietu un plānošanas un infrastruktūras attīstības lietu komiteju loceklis

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rīgas Medicīnas institūts, 1975., ārstniecības fakultāte

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: brīvi

Tautība: krievs

Pieņemšanas laiks un vieta:

katru pirmdienu Krāslavas novada domē (Rīgas iela 51, 4. kab.)

no 14.00 - 16.00

 

_____________________________________________________________________________________

Viktors Moisejs

Dzimšanas gads: 1959

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: Krāslavas novada dome, kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībās, deputāts, novada domes priekšsēdētāja vietnieks, plānošanas un infrastruktūras attīstības un izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju priekšsēdētāju vietnieks, finanšu komitejas loceklis

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2003., uzņēmējdarbības ekonomista un administratora specialitāte

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Tautība: latvietis

Pieņemšanas laiks un vieta:
Lūgums ieprieš obligāti pieteikties, piezvanot pa tālr. 29431585.

 

_____________________________________________________________________________________

Vitālijs Aišpurs

Dzimšanas gads: 1955

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Krāslavas novads, Ūdrīši

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: VAS "Latvenergo" Austrumu elektriskie tīkli Krāslavas ETR - vadītājs, Krāslavas novada dome, deputāts, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, finanšu komitejas loceklis

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas republikas lauksaimniecības neklātienes tehnikums, 1983., elektriķis, Baltijas krievu institūts, 2004., uzņēmējdarbības vadība

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Tautība: latvietis

Pieņemšanas laiks un vieta:

Sadales tīklu ēka Rēzeknes ielā 51, 24.kab., 

katra mēneša pirmā pirmdiena no 9.00 - 10.00.

Lūgums iepriekš obligāti sazināties, piezvanot pa tālr. 29443054.________________________________________________________________________________

Jāzeps Dobkēvičs

Dzimšanas gads: 1950

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Krāslava

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: Krāslavas novada domes ārējo sakaru organizators, domes deputāts, sociālo un veselības aizsardzības lietu un izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju loceklis

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Maskavas kultūras institūts, 1981., teātra režisors

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: brīvi

Tautība: polis

Pieņemšanas vieta un laiks:

katra mēneša pirmā piektdiena Krāslavas kultūras namā (Rīgas iela 26, 2.stāvs)

no 9.00 - 12.00

________________________________________________________________________________

Vera Bīriņa

Dzimšanas gads : 1964

Pilsonība : Latvijas

Dzīves vieta : Krāslavas novads

Izglītība : augstākā

Darba vietas un ieņemamie amati : Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvalde, plānotāja, Krāslavas novada dome, deputāte

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1993, agronome

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: teicami

Pieņemšanas vieta un laiks:

otrdienās no 14:00 - 16:00

Robežnieku pagasta pārvaldē,

trešdienās no 12:00 - 15:00

Joņinu Tautas bibliotēkā

________________________________________________________________________________

Antons Ļaksa

Dzimšanas gads: 1965

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Izglītība: vidējā speciālā

Darba vieta un amats: Krāslavas novada Kombuļu pagasta pārvalde, atbildīgais par elektrosaimniecību, Krāslavas novada dome, deputāts, finanšu un plānošanas un infrastruktūras attīstības komiteju loceklis

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Fr.Roziņa Maltas sovhoztehnikums, 1984., tehniķis- elektromehāniķis

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Tautība: latvietis

Pieņemšanas vieta un laiks:

Kombuļu pagasta pārvaldē

trešdienās no 14.00 - 15.00

________________________________________________________________________________

Ēriks Zaikovskis

Dzimšanas gads: 1969

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: Krāslavas Varavīksnes vidusskola, sākumklašu skolotājs, kristīgās mācības skolotājs, Krāslavas Poļu biedrība, priekšsēdētāja vietnieks, Krāslavas novada dome, deputāts, plānošanas un infrastruktūras attīstības un izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju loceklis
Pabeigtas šādas mācību iestādes: Liepājas pedagoģiskais institūts, 1991, sākumklašu skolotājs
Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: labs

Tautība: baltkrievs

Pieņemšanas vieta un laiks:

katra mēneša trešā ceturtdiena Krāslavas novada domē

(Rīgas iela 51, 17. kab.)

no 12.00 - 14.00

Vālams iepriekš sazināties pa tālr. 26286256.

________________________________________________________________________________

Viktorija Lene

Dzimšanas gads : 1961

Pilsonība : Latvijas

Dzīves vieta : Krāslavas novads

Izglītība : vidējā speciālā

Darba vieta un ieņemamais amats : Krāslavas novada dome, speciālists-koordinators, zemnieku saimniecība "Smilgas", pārvaldniece, SIA LLKC, Krāslavas novada lauku attīstības konsultante, Krāslavas novada dome, deputāte, plānošanas un infrastruktūras attīstības un sociālo un veselības aizsardzības lietu komiteju locekle

Pabeigtas šādas mācību iestādes : Bulduru sovhoztehnikums, 1980, agronoms-dārzkopis

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums : dzimtā

Tautība : latviete

Pieņemšanas laiks un vieta:

mēneša pirmā ceturtdiena no 14:00 - 15:00,

 Skolas ielā 7

iepriekš lūgums zvanīt pa tālr. 29357269

 

________________________________________________________________________________

Juris Saksons

Dzimšanas gads : 1970

Pilsonība : Latvijas

Dzīves vieta : Krāslavas novads

Izglītība : augstākā

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums : dzimtā

Darba vieta un ieņemamais amats : Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests", sociālais darbinieks, Krāslavas novada dome, deputāts, izglītības, kultūras un sporta jautājumu un sociālo un veselības aizsardzības lietu komiteju loceklis

Pabeigtas šādas mācību iestādes : Višķu sovhoztehnikums, 1990, tehniķis-mehāniķis, Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", 2004, sociālais darbinieks

Tautība : latvietis

 

Pieņemšanas vieta un laiks:

 

________________________________________________________________________________

Jānis Tukāns

Dzimšanas gads: 1963

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Krāslavas novads

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: Krāslavas Valsts ģimnāzija, direktors, Krāslavas novada dome, deputāts, sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejas priekšsēdētājs, finanšu un izglītības, kultūras un sporta komiteju loceklis

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Daugavpils universitāte, 2000., skolu vadošie darbinieki, Daugavpils pedagoģiskais institūts, 1986., matemātikas un fizikas skolotājs

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Tautība: latvietis

Pieņemšanas laiks un vieta:

Krāslavas Valsts ģimnāzija, direktora kab. (II stāvs),

otrdienās no plkst. 9.00 - 10.00 un  trešdienās no plkst. 17.00 - 18.00.

Vālams iepriekš sazināties pa tālr. 27526473.

           

________________________________________________________________________________

Raimonds Kalvišs

Dzimšanas gads: 1980

Pilsonība: Latvijas

Dzīves vieta: Daugavpils pilsēta

Izglītība: augstākā

Darba vieta un amats: SIA " Big telecom", valdes priekšsēdētājs, biedrība " Bits ", valdes loceklis, Krāslavas novada dome, deputāts, finanšu komitejas loceklis

Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rīgas Tehniskā Universitāte, Telekomunikāciju koledža, 2001, praktiskais inženieris

 Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Tautība: latvietis 

Pieņemšanas laiks un vieta:

katra mēneša otrā ceturtdiena Krāslavas novada domē

(Rīgas iela 51, 17. kab.)

no 12.00 - 14.00


lūgums iepriekš sazināties pa tālr. 26666101

________________________________________________________________________________

Viktorija Vengreviča

Dzimšanas gads : 1950

Pilsonība : Latvijas

Dzīves vieta : Krāslavas novads

Izglītība : augstākā

Darba vieta un ieņemamais amats : SIA "Krāslava D", valdes priekšsēdētāja, Krāslavas novada dome, deputāte, plānošanas un infrastruktūras attīstības komitejas priekšsēdētāja

Pabeigtas šādas mācību iestādes : Viļņas partijas augstskola, 1981., politologs, Baltijas Krievu institūts, 2002., jurists

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums : brīvi

Tautība : poliete

Pieņemšanas laiks un vieta:

katra mēneša otrā ceturtdiena Krāslavas novada domē (Rīgas iela 51, 17.kab.)

no 12.00 - 14.00   

________________________________________________________________________________

Aivars Krūmiņš

Dzimšanas gads : 1967

Pilsonība : Latvijas

Dzīves vieta : Krāslavas novads

Izglītība: vidējā

Darba vieta un ieņemamais amats: Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvalde, Darba aizsardzības speciālists, datorspeciālists, Krāslavas novada dome, deputāts, sociālo un veselības aizsardzības lietu un izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju loceklis
Pabeigtas  šādas mācību iestādes: Dagdas vidusskola, 1985, vidējā izglītība,
Asūnes pamatskola, 1982, pamatizglītība
Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Tautība: latvietis

Pieņemšanas vieta un laiks:

Robežnieku pagasta pārvaldes telpās (c.Robežnieki, Jaunatnes iela 6)

pirmdienās un trešdienās - 09:00 - 10:00

________________________________________________________________________________

Vjačeslavs Aprups

Dzimšanas gads : 1961

Pilsonība : Latvijas

Dzīves vieta : Krāslavas novads

Izglītība: augstākā

Darba vieta un ieņemamais amats: SIA "Krāslavas slimnīca", ķirurģiskās nodaļas vadītājs, Krāslavas novada dome, deputāts, finanšu un sociālo un veselības aizsardzības lietu komiteju loceklis

Pabeigtas  šādas mācību iestādes: Rīgas medicīnas institūts, 1985.

Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Tautība: latvietis

Pieņemšanas vieta un laiks: