Ātrā navigācija: Pašvaldība / Būvniecība / Informācija par pieņemtajiem lēmumiem 2015.gads
ceturtdiena, 23. novembris, 2017. gada 327. diena

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem izskatot būvniecības iesniegumu – uzskaites karti, būvprojektu, kas iesniegts akceptēšanai, pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai

Iesniegums - uzskaites karte,

būvprojekts akceptēsanai vai būvatļaujas pieprasījums

Plānoto būvdarbu veikšanas vieta

Būvniecības veids

Būves plānotā funkcija

Lēmums

Spēkā stāšanās datums