Ātrā navigācija: Pašvaldība / Būvniecība / Informācija par pieņemtajiem lēmumiem 2015.gads
otrdiena, 20. februāris, 2018. gada 051. diena

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem izskatot būvniecības iesniegumu – uzskaites karti, būvprojektu, kas iesniegts akceptēšanai, pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai

Iesniegums - uzskaites karte,

būvprojekts akceptēsanai vai būvatļaujas pieprasījums

Plānoto būvdarbu veikšanas vieta

Būvniecības veids

Būves plānotā funkcija

Lēmums

Spēkā stāšanās datums