Ātrā navigācija: Pašvaldība / Būvniecība / Informācija par iesniegtajiem dokumentiem 2016.gads
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

Informācija par saņemtajiem būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm, būvprojektiem, kas iesniegti akceptēšanai vai saņemtajiem būvatļauju pieprasījumiem

Dokumentu iesniegšanas datums

Būvniecības iecers realizācijas vieta

Iecerētās būves veids

Būvniecības veids

Būvatļaujas stāšanās spēkā

01.01.2016