Ātrā navigācija: Lauksaimniecība / Nozares / Graudkopība
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Graudkopība

Krāslavas novadā lauksaimniecībā izmantojamā zeme kopā ir 49 645,9 ha. Izteiktākie graudkopības pagasti Krāslavas novadā ir Indra, Kalnieši un Izvalta.
Samērā lielas graudaugu platības ir arī Robežnieku, Skaistas un Aulejas pagastos. Kā arī pārējos novada pagastos tiek audzēti graudaugi mazākās platībās pašpatēriņam.